Winkelen in Poortugaal.nl
Ga naar de inhoud

Poortugaal is een dorp in de Zuid-Hollandse gemeente Albrandswaard, ten zuidwesten van Rotterdam. Poortugaal is gelegen in de gemeente Albrandswaard een groene oase in het Rijnmondgebied. De ligging vlakbij Rotterdam maar temidden van natuur- en recreatiegebieden is zeer aantrekkelijk. Vroeger was Poortugaal een boerendorp met voornamelijk vlas-, groente- en fruitteelt. Tegenwoordig werken de meeste inwoners in Rotterdam of het Rotterdamse havengebied. Vanaf de jaren zestig verrezen op het grondgebied van Poortugaal de Rotterdamse wijken Meeuwenplaat, Zalmplaat en Boomgaardshoek.
Bij de gemeentelijke herindeling van 1985 zijn deze wijken door de gemeente Rotterdam geannexeerd en is Poortugaal met het buurdorp Rhoon gefuseerd tot de gemeente Albrandswaard. Poortugaal telt ruim 25.000 inwoners. Poortugaal heeft een eigen metrostation en daarmee een snelle verbinding met het centrum van Rotterdam. Het gebied werd al in de vijfde eeuw voor Christus bewoond.
Rond 1170 begonnen bewoners zichzelf te beschermen tegen de rivier door het aanleggen van dijken. Poortugaal is lang verbonden geweest met de Heren van Putten waaraan men tot op de dag van vandaag herinnerd wordt door de twee door hen gestichte bouwwerken namelijk de Nederlands Hervormde Kerk en het bos Valckesteyn. Tevens zijn er nog wat oude boerderijen bewaard gebleven waaronder de huidige bibliotheek, vroeger een dijkboerderij. Het centrum van het dorp is bereikbaar via karakteristieke dijken, waarlangs lintbebouwing is ontstaan. De uniek gelegen Albrandswaardse haven is de thuishaven van watersportvereniging Poortugaal. Van oorsprong is zij een uitwateringskreek van de polder Albrandswaard. Een hevel zorgt er voor dat het overtollig polderwater via deze kreek, in de volksmond ook wel aangeduid als "Waardse sluis", in de Oude Maas geloosd wordt. Als passant kunt u hier heerlijk genieten van de prachtige natuur welke uniek is in Europa. In de weldadige rust van het griendengebied kunt u vanuit de jachthaven schitterende wandelingen maken, die in afstanden naar keus met gekleurde paaltjes zijn aangegeven. De grienden worden bevolkt door meer dan vijftig soorten vogels en bij eb ziet u er op het droogvallende biezenveld dikwijls ook een groep lepelaars, die er komt fourageren. In het griend vindt u bovendien de meest bijzondere plantensoorten. Poortugaal is hierdoor een uniek dorp waarvoor een ieder wat is te beleven en het bezoeken meer dan waard is.
Deze website is gemaakt met:
WebSite X5
Terug naar de inhoud